Servicii de evidență contabilă

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată/recuperat;
 • Întocmirea registrelor contabile si a balanțelor de verificare lunare;
 • Completarea Registrului Jurnal, Registrului Inventar și a Registrului de evidentă fiscală;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele și taxele;
 • Calcularea obligațiilor de plată către Bugetul de Stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, dividende etc.) și întocmirea ordinelor de plata aferente;
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 • Situațiile financiare solicitate de organele de stat, bănci, statistică;
 • Acordarea de asistentă pe perioada controalelor fiscale;
 • Contabilitate de gestiune.