Servicii de audit

 • Audit financiar conform standardelor naționale și internaționale de raportări și a reglementărilor conforme cu directivele europene;
 • Auditarea situațiilor financiare la cererea beneficiarului;
 • Audit contractual sau statutar (conform standardelor internaționale de audit IAS);
 • Retratarea situațiilor financiare conform IAS și IFRS;
 • Revizuirea situațiilor financiare (duediligence);
 • Asistență în caz de fuziune, divizare, lichidare societăți;
 • Auditarea fondurilor nerambursabile.

Pentru că antreprenorii locali au nevoie de o alternativă credibilă în materie de audit, dincolo de companiile globale care gestionează conturile de audit ale multinaționalelor cu reprezentante și la noi.

 1. Efectuarea auditării în conformitate cu Standardele Internationale de Audit inclusiv ISA 800;
 2. Verificare eligibilitate costuri directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare;
 3. Verificarea veniturilor acțiunii (dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat);
 4. Verificarea conformității Cererii de Rambursare a Cheltuielilor cu condițiile contractului de finanțare;
 5. Verificarea conformității evidențelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finanțare;
 6. Reconcilierea informațiilor din Cererea de Rambursare a Cheltuielilor cu sistemul de contabilitate și înregistrarile beneficiarului;
 7. Aplicarea corecta a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul;
 8. Analiza încadrărilor bugetare (Cererea de Rambursare a Cheltuielilor versus bugetul contractului de finanțare);
 9. Verificarea sumei totale solicitată la plata de beneficiar cu Condițiile Generale și Specifice ale contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli;